Geïnteresseerd in een klasbezoek?

 

De kalender hierboven laat zien op welke data je nog niet volgeboekt zijn: als er staat "beschikbaar voor klasbezoek". De kalender is enkel informatief.

Reserveren? Ga dan naar dereserveringspagina. Let op, je dient eerst contact op te nemen met ons, zoals uitgelegd op de reserveringspagina.

Ons aanbod bekijken? Klik dan op één van de buttons hieronder: kleuter-, lagere of middelbare school.


Kleuterschool

de Maan


Lagere school

 de Zon 


Middelbare school

 de sterren 
Gratis met de klas naar onze locatie?