LEDEN en VRIJWILLIGERS

Odoo afbeelding en tekstblok

LID WORDEN

Lid worden van "de Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de R.U.G. vzw" kan door 20 euro te storten op rekeningnummer BE76 4480 0768 2195 ter attentie van VSRUG vzw, Rozier 44, 9000 Gent, met vermelding 'Lidgeld'. Door de storting is uw adres bekend, en wordt dit opgeslagen in onze databank. Je kan bijkomend je email-adres opgeven via info@armandpien.be.

Hiervoor ontvangt u een jaar lang de driemaandelijkse Nieuwsbrief, bent u welkom op al onze ledenactiviteiten en geniet u korting bij onze cursussen. Ook bent u nauwer betrokken met de verschillende aspecten van onze ledenvereniging zodat u zich ook in groepsverband kan uitleven in uw hobby. U krijgt de Nieuwsbrief standaard via de post. Wil je die ook digitaal ontvangen? Stuur een email naar info@armandpien.be.

Wie minstens het dubbele van de normale lidmaatschaps­bijdrage betaalt, mag zich steunend lid noemen. Steunende leden worden in de nieuwsbrief vermeld.

Het is ook mogelijk om enkel een abonnement op de driemaandelijkse Nieuwsbrief te nemen. Dat kan door storting van 10 Euro op rekeningnummer BE76 4480 0768 2195 met vermelding Abonnement nieuwsbrief of via de aanvraag-knop links.

Voordelen:

 • Driemaandelijkse nieuwsbrief

 • Inloggen op onze website

 • Cursussen alleen toegankelijk voor leden

 • Deelnemen aanthematische werkgroepen

 • Ontlenen uit onze bibliotheek

De VSRUG houdt een aantal persoonsgegevens van u bij in een geïnformatiseerd bestand. Volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht tot toegang tot uw gegevens en kan u altijd de verbetering ervan vragen. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de werking van de VSRUG: Leden- en donoren administratie, bibliotheek en boekhouding. Voor meer informatie kan u ons altijd contacteren. 

HELPEN ALS VRIJWILLIGER

Deze lijst geeft een overzicht van vrijwilligerstaken. Sommige van die taken zijn vandaag reeds door iemand ingevuld, andere nog niet. Maar ook als er reeds een medewerker is, verwelkomen we graag een extra helper of iemand als back-up. Natuurlijk kan u ook een combinatie van taken opnemen, of u slechts voor een deeltaak engageren. Geïnteresseerd? neem contact op.

Als vrijwilliger ben je verzekerd via je lidmaatschap en bepaalde onkosten kunnen worden terugbetaald. Uiteraard kan je als geïnteresseerde enkele keren op bezoek komen om te ontdekken of het iets voor jou is zonder meteen lid te worden. 

GIDSEN

WETENSCHAPSCOMMUNICATIE

 • Lesgever/deskundige (cursussen en lezingen)

AUDIO-VISUEEL

 • Technisch medewerker

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

 • Kantine medewerker

 • Logistiek medewerker (hulp bij praktische zaken tijdens evenementen)

 • Organisatorische medewerker (mede-organisatie bij evenementen)

BIBLIOTHEEK

 • Bibliotheek medewerker

INFRASTRUCTUUR

 • Medewerker optisch en technisch materiaal

 • Medewerker expo en erfgoed

COMMUNICATIE en MEDIAINFO VOOR MEDEWERKERS (onder constructie)

Download onze brochure voor medewerkers (onder constructie).

Inhoud (onder constructie):

1.     De Vereniging (historiek, doel, activiteiten, locaties)

2.     Organigram (Personeel,Raad van bestuur, leden, werkgroepen, dagelijks bestuur.

3.     Infrastructuur (lokalen instrumenten, hardware en software)

4.     Veiligheidsaspecten

5.     Vrijwilliger worden

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Wie is wie? (onder constructie)

Als nieuwe medewerker is het moeilijk om ieders naam te onthouden. Geen nood, we hebben een fotoboek waarin je alle namen terug vindt. Bij elke medewerker staat zijn/haar functie, en eventueel hun specialisme of andere relevante gegevens.

Later komt hier een online fotoboek van medewerkers die zal te bereiken zijn via een login voor leden.

(onder constructie)